May 20, 2024, 1:58 pm
Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Radomiu

 

Zespół budynków Sądu i Prokuratur zaprojektowano w formie pięciu budynków równoległych    (na osi północ-południe) ze względu na najlepsze doświetlenie wnętrz) połączonych reprezentacyjnym dwukondygnacyjnym holem Sądu z salami rozpraw usytuowanymi po jego obu stronach. W pierwszym budynku pięciokondygnacyjnym stanowiącym front całego zespołu zlokalizowano trzy odrębne wejścia: wejście centralne do Sądu Rejonowego, wejście po prawej stronie do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód, wejście po lewej stronie do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód. Zaproponowane trzy odrębne wejścia ze wspólnego monumentalnego portyku nadają właściwą rangę tym trzem instytucjom.

Wejście do Sądu prowadzi wprost do dwukondygnacyjnego, doświetlonego światłem naturalnym holu, a wejścia do prokuratur prowadzą do odrębnych holi z pionami komunikacyjnymi odrębnymi dla każdej z Prokuratur.
Takie skomponowanie całego zespołu daje właściwe relacje funkcjonalne – skraca do minimum komunikację i doświetla wszystkie pomieszczenia biurowe, sale rozpraw oraz hole światłem naturalnym.
Zespół budynków tak skomponowanych jest zwarty w bryle, klarowny i spokojny w formie,a zarazem wystarczająco dostojny by reprezentować funkcje w sobie zawarte.
Zielone otoczenie wraz z lekkością formy budynków nadaje im powagi i elegancji, mogą one w przyszłości zaistnieć jako jedna z ikon miasta w świadomości mieszkańców i nie tylko.

Powierzchnia zabudowy 3 455,00 m2
Powierzchnia całkowita 14 605,50 m2
Powierzchnia netto 11 860,76 m2
Kubatura 59 355,70 m3

 

MAJ 2009