July 16, 2024, 6:47 pm
Kryta pływalnia w Opolu

 


Budynek pływalni zaprojektowano jako zwartą bryłę opartą na rzucie zestawionych prostokątów hal basenu sportowego, rozgrzewkowego i solankowego przekrytych płaskimi dachami o konstrukcji z drewna klejonego, od strony północnej zamknięty dwukondygnacyjnym budynkiem zaplecza sportowego i trybun, a od wschodu jednokondygnacyjnym budynkiem strefy wejściowej.

Nad wejściem głównym do budynku od strony wschodniej zaprojektowano zadaszenia zewnętrzne, by osłonić użytkowników przybywających lub opuszczających kompleks przed warunkami atmosferycznymi np.: śnieg, deszcz lub ostre słońce.

Przeszklone ściany hali basenu sportowego i solankowego będą zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych systemem żaluzji zewnętrznych.

Budynek pod względem funkcji jest podzielony na dwie części: pierwsza część dostępna dla użytkowników tj. mieszkańców i studentów Politechniki Opolskiej z zespołem sanitarno-szatniowym dla 300 osób, szatnią rodzinną, szatnią dla osób niepełnosprawnych i zespołem saun dostępnym niezależnie z korytarza ogólnodostępnego oraz druga część - administracyjna i obsługująca imprezy sportowe.

Całość funkcji basenowych zlokalizowano na parterze tj. halę basenową oraz hol wejściowy z kasami, szatnią, sklepikiem sportowym i toaletami ogólnodostępnymi. Przy poczekalni z widokiem na halę basenu usytuowano barek z zapleczem dostępny od części administracyjnej, który stanowi jednocześnie miejsce dla obsługi i zaplecza cateringu w trakcie imprez sportowych. W strefie wejściowej zlokalizowano również aneks szatni odzieży zewnętrznej tj. miejsce na tymczasowe szatnie wykorzystywane w trakcie imprez sportowych oraz wydzielone miejsce dla szafek na obuwie. Przy poczekalni zlokalizowano również pokój ochrony i monitoringu.

W północnej części zaprojektowano część administracyjną, pokój dla VIP-ów, zespoły sanitarno-szatniowe dla trenerów i sędziów, ratowników, personelu z pokojami socjalnymi, pokój pomocy medycznej i pomieszczenie systemu pomiaru czasu usytuowane w rejonie linii końcowej basenu sportowego (mecie).

Na piętrze zaprojektowano trybuny dla 520 widzów oraz bar – kawiarnię dla widzów z zespołem toalet ogólnodostępnych. Na trybunach wydzielono galerię z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne, pomieszczenia dla komentatorów, operatora dźwięku i kamerzystów.

Na poziomie piwnic zaprojektowano zespół pomieszczeń technicznych związanych z obsługą technologiczną basenów jak również całego obiektu min.: stację uzdatniania wody wraz z niezbędnymi pomieszczeniami technologicznymi, węzeł cieplny, pomieszczenie przyłącza wody, rozdzielnię elektryczną oraz wentylatornię.

Zaprojektowano halę basenową o wymiarach – dla basenu sportowego 57,70x32,30 m wysokość 9,60 m, dla basenu rozgrzewkowego 34,10x20,40 m wysokość 7,40 m i aneks dla basenu solankowego 11,80x12,30 m wysokość 3,50 m.

 

Zagospodarowanie:
Powierzchnia terenu (opracowania)
16 055,0 m²
Powierzchnia zabudowy 4 764,0 m²
Powierzchnia utwardzona 7 650,0 m²
w tym
Drogi i chodniki 3 029,0 m²
Parkingi 4 621,0 m²
Powierzchnia biologicznie czynna 3 641,0 m²
Kryta pływalnia
Powierzchnia zabudowy 4 764,0 m²
Powierzchnia całkowita 7 438,0 m²
Powierzchnia użytkowa
6 964,8 m²
w tym
piwnica 1 622,6 m²
parter 4 525,0 m²
1 piętro 817,2 m²
Kubatura 50 100 m³