July 16, 2024, 5:39 pm
Hala Sportowa w Tarnowskich Górach

czytaj>>

 

 

 

Podstawowym założeniem projektu było takie ukształtowanie bryły budynku, by wokół hallu głównego nanizanego na główny ciąg pieszy całego założenia ulokować wszystkie funkcje hali sportowo-widowiskowej, squasha i ścianki wspinaczkowej wraz z niezbędnymi zapleczami. Takie ukształtowanie funkcji w budynku daje nie tylko swobodę niezależnego użytkowania każdej z funkcji, daje również możliwość etapowania realizacji. Zaprojektowaliśmy obiekt o prostej, eleganckiej bryle,wykonanej ze współczesnych materiałów. Przez ukształtowanie holu na osi pasażu pieszego z dwoma niezależnymi wejściami, wpisujemy obiekt w teren,a przyległy bezpośrednio do portyku wejściowego skatepark, dopełnia całe założenie Aquaparku i Hali. Jeżeli skatepark w przyszłości otrzyma proste zadaszenie,wkomponuje się harmonijnie w całość.

Strefa wejściowa zlokalizowana na zakończenie pasażu pieszego będącego osią całego kompleksu Aquaparku i Hali. Przestrzeń powstała pomiędzy budynkami z oczkiem wodnym i urządzoną zielenią, wzbogaca całość założenia. Obsługę komunikacyjną zaprojektowano zgodnie z sugestią organizatora, zapewniającą 193 nowe miejsca parkingowe wokół budynku.

Budynek ma prostą i przejrzystą strukturę funkcjonalną. Hol wejściowy stanowiący przedłużenie pasażu pieszego częściowo dwukondygnacyjny, mieści funkcje portierni, szatni (przestrzeni ekspozycyjnej) gastronomii. Kibice bezpośrednio z holu wchodzą schodami lub windą na I piętro i widownię, na tym piętrze zlokalizowano także gastronomię i administrację obiektu. Strefę szatni dla zawodników i sanitariatów dla widzów, oraz magazynów zlokalizowano na parterze wzdłuż dwóch boków hali. Na parterze zaprojektowano również szerokie wejście bezpośrednio z holu na halę. Wejście to zapewni dobą komunikację dla innego niż sportowe wykorzystania hali np. wystaw, targów. Widownia została ukształtowana wzdłuż dłuższego boku hali i mieści ponad 600 miejsc dla widzów i dwa stanowiska komentatorskie. Hala jest wyposażona w dwie kurtyny dzielące ją na trzy równorzędne przestrzenie dla ćwiczeń. Zaplecza szatniowe, sanitarne, pokoje medyczne i magazyny mają dobre połączenia z halą, także gdy funkcjonuje ona jako trzy niezależne zespoły.

Cały budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.