July 16, 2024, 6:27 pm
Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości

I Nagroda

 

czytaj>>

 

 

 

Projektowany budynek biurowy zlokalizowano równolegle do ulicy Olimpijskiej, częściowo w miejscu istniejącego budynku magazynowego. Takie usytuowanie wpisuje się w kompozycję istniejącego  kompleksu budynków przeznaczonych do modernizacji.

 

Budynek GIP zaprojektowano na osi północ-południe, wzdłuż ulicy Olimpijskiej z wejściami pośrodku budynku od ulicy i od placu wewnętrznego. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych w części podpiwniczony z garażem i magazynami dla części gastronomicznej i pomieszczeniami technicznymi. Na parterze zlokalizowano hall główny, recepcja i szatnia, sale dydaktyczne i gastronomie. Oba zespoły, dydaktyczny i gastronomiczny, posiadają swoje sanitariaty i mogą działać niezależnie w różnych porach. Pozostałe dwie kondygnacje to pomieszczenia biurowe, z tym że na I piętrze pomieszczenia dla Zarządu zostały wzbogacone o taras z widokiem na plac wewnętrzny i ścianę lasu. Wszystkie kondygnacje połączone są klatkami schodowymi i windami. Zaprojektowano również wydzieloną windę obsługującą zespół gastronomiczny i umożliwiającą prawidłowe działanie systemu room-service jak i łącznośd z magazynami gastronomicznymi w piwnicy, do których dostawy będą odbywać się przez parking podziemny. Kondygnacje biurowe wyposażone są w zespół sanitariatów zlokalizowane po środku budynku, dwa pomieszczenia socjalne i pomieszczenia porządkowe zlokalizowane na obu końcach budynku przy klatkach schodowych.

Miejsca parkingowe przy budynku z wyłączeniem jezdni proponujemy wyłożyć ażurową kostką brukową co pozwoli zatrzymać i odprowadzić do gruntu cześć wód opadowych. Dla całego systemu odprowadzania wód opadowych proponujemy 2 zbiorniki buforowe, z czego jeden otwarty - jako oczko wodne wkomponowane w zieleń.