May 20, 2024, 2:03 pm
Hala Sportowo - Widowiskowa w Radomiu, ul. Struga

czytaj>>

 

 

 

Podstawowym założeniem projektu koncepcyjnego, było takie zlokalizowanie obiektu hali sportowo-widowiskowej, by w przyszłości umożliwić przebudowę istniejącego stadionu piłkarskiego do wymaganych 16 000 widzów.

Hala została tak zaprojektowana, by wpisywać się w istniejący kontekst i mogła funkcjonować jako samodzielnie istniejący obiekt zanim stadion nie zostanie rozbudowany. Zadbano także o to, by obiekt wpisał się w panoramę miasta, a przez swą charakterystyczną bryłę zaistniał jako jego nowa ikona.

Projektując halę zastosowaliśmy trzy priorytety:

1)             Arena otoczona kielichem widowni musi stwarzać atmosferę wielkiego widowiska,

2)             Układ funkcjonalny i konstrukcyjny – prosty i czytelny,

3)             Lokalizacja hali na jednym ze wzgórz Radomia wymaga obiektu charakterystycznego w panoramie miasta

Układ funkcjonalno - przestrzenny

Wokół areny i widowni w trzech kondygnacjach rozwiązano całą funkcję obiektu. Na parterze zaprojektowano dwa hole wejściowe z szatniami i sanitariatami oraz hol dla zespołu Skybox-ów od strony południowej i wschodniej. Od strony zachodniej zaprojektowano dwa hole wejściowe: pierwszy dla VIP i prasy, a drugi dla sportowców oraz całe zaplecze szatniowo-sanitarne i salę rozgrzewkową.

Na pierwszym piętrze od strony południowej i północnej zlokalizowano centrum prasowo - konferencyjne, przylegające bezpośrednio do zespołu VIP z jednej strony i zespołu Skybox-ów z drugiej strony. W części zachodnio-północnej zlokalizowano administrację, pomieszczenia klubowe, bar dla sportowców i zespół odnowy biologicznej.

Drugie piętro zostało przeznaczone dla widzów, z wejściami na trybuny, sanitariatami i punktami gastronomicznymi. Na to piętro prowadzą trzy zespoły klatek schodowych i trzy windy, prowadzące wprost z holi wejściowych. Ewakuację zapewniają cztery zespoły pożarowych klatek schodowych.

 

 

 

Pod obiektem hali zaprojektowano jednokondygnacyjny parking podziemny dla 193 samochodów osobowych z wydzielonym wjazdem od ulicy Zbrowskiego.

Konstrukcja obiektów kubaturowych oraz trybun hali żelbetowa monolityczna. Konstrukcja zadaszenia hali w postaci stalowej przestrzennej struktury łukowej, częściowo podwieszonej do zewnętrznego kratowego łuku stalowego. Całość przekrycia jest niezależna i wolnostojąca, połączona z budynkiem systemem cięgno- podpór, w związku z tym można ją wykonać niezależnie od innych robót budowlanych.

Widownia mieści 5 092 widzów, w tym 1052 miejsca na trybunach rozsuwanych. W ramach widowni przewidziano 200 miejsc dla VIP, 200 miejsc w Skybox-ach oraz 113 miejsc dla prasy.

Układ komunikacyjny

Obsługę komunikacyjną oparto o istniejący układ ulic: Zbrowskiego i Struga. Zaprojektowano dwa wjazdy na teren połączone wewnętrzną drogą pożarową, która w przyszłości będzie stanowić drogę pożarową dla przebudowanego stadionu piłkarskiego.

Koncepcja zagospodarowania terenu uwzględnia połączenie dróg wewnętrznych projektowanej hali i przebudowywanego stadionu w jedną spójną całość, opartą na sześciu wjazdach: jednego z ulicy Zbrowskiego, dwóch z ulicy Struga, dwóch z ulicy Jordana oraz jednego z ulicy 11 Listopada poprzez projektowaną drogę wewnętrzną wzdłuż istniejących boisk treningowych.

Miejsca parkingowe

Łącznie dla obiektu hali zaprojektowano 334 miejsca parkingowe, w tym: 193 w parkingu podziemnym, 129 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie wokół hali od strony zachodniej i północnej oraz 12 miejsc dla autokarów.

 

Dane powierzchniowo-kubaturowe.

Powierzchnia netto hali sportowo-widowiskowej:                                              13 694 m²

w tym powierzchnia komercyjna:                                                                    1 508 m²

Parking podziemny pod halą:                                                                         6 105 m²

Razem powierzchnia netto obiektu                                                                       19 799 m²

Kubatura brutto obiektu:                                                                            108 000 m³

 

Opis koncepcji przebudowy stadionu

Koncepcja przebudowy istniejącego stadionu piłkarskiego zakłada, że stadion będzie funkcjonował cały czas podczas realizacji hali i przebudowy stadionu. Pozostawiono płytę boiska, która powinna być zmodernizowana poprzez wbudowanie instalacji drenażowej, nawadniającej i grzewczej.

W pierwszym etapie powstanie trybuna główna (od strony projektowanej hali), następnie trybuny boczne, na koniec trybuna zachodnia i zadaszenie. Pod trybuną główną zaprojektowano całe zaplecze szatniowe, administracyjne i techniczne stadionu. Na trybunie głównej będą także strefy VIP, prasy oraz ewentualnie skybox-y. Strefa ta będzie miała bezpośrednie połączenia na poziomie +4,50 ze strefą VIP i Centrum prasowo-konferencyjnym w projektowanej hali sportowo-widowiskowej, co pozwoli obsłużyć także wszystkie imprezy odbywające się w hali i na stadionie.

Przestrzeń pod pozostałymi trybunami to parkingi w poziomie terenu oraz sanitariaty i punkty gastronomiczne dla widzów na poziomie +4,50.

Napełnianie stadionu odbywać się będzie z płyty komunikacyjnej na poziomie +4,50, na którą wchodzimy zewnętrznymi rampami schodów zlokalizowanych w południowej i północnej części działki stadionu.

Obsługę komunikacyjną stadionu od ulicy Struga i Zbrowskiego oraz pośrednio od ulicy 11-go Listopada i ulicy Sportowej zapewniają istniejące ulice i projektowane drogi wewnętrzne.

Dla potrzeb stadionu i hali zaprojektowano łącznie 612 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 40 miejsc dla autokarów.

Konstrukcja trybun żelbetowa monolityczna i prefabrykowana, a konstrukcja zadaszenia to stalowa struktura przestrzenna pokryta membraną.