July 16, 2024, 5:54 pm
Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej

czytaj>>

 

 

W pracy nad pomnikiem smoleńskim ,świadomie zrezygnowaliśmy z figuratywnego lub alegorycznego przedstawienia dramatu katastrofy. Postanowiliśmy dramat tego zdarzenia wyrazić przez dwa przeciwstawne sobie tak w materiale jak i w formie elementy kompozycji.

Pomnik jest kompozycją dwóch zdynamizowanych w pionie i poziomie form w postaci wertykalnej grupy wachlarza i horyzontalnej ściany zamykającej, które dopełnia punktowy element „kamienia smoleńskiego”.

 

Monument  usytuowano na zamknięciu skrzyżowania ciągów pieszych prowadzących z parkingu i strefy VIP lotniska.

Wachlarz z dziewięćdziesięciu sześciu cortenowych ''skrzydeł - promieni'' wyrażających duchowy wymiar katastrofy przeciwstawiamy żelbetowej, pękniętej ścianie kurtynowej wyrażającej materialny wymiar tego zdarzenia. Wachlarz wyróżnia każdą z jednostek a jednocześnie całą zbiorowość, skrzydła wychodzą z jednego domyślnego punktu – krytycznej chwili dramatu.

 

Obydwie formy poprowadzone po dwóch równoległych łukach tworzą wewnętrzną przestrzeń ''Ścieżki Pamięci". W przyszłości ''Ścieżka Pamięci'' uzupełniona będzie o tekst umieszczony na kamiennym fryzie wnikającym w ścianę, dramatycznie skończony w miejscu pęknięcia. Wąska szczelina utworzona przez pęknięcie w ścianie to miejsce, w które dziesiątego kwietnia o 8:42 czasu środkowo-europejskiego każdego roku (w momencie katastrofy) będzie padał cień z trzydziestego trzeciego skrzydła promienia będącego pionową osią wachlarza, jedynego pionowego elementu w całym wachlarzu. „Ścieżka pamięci” zamknięta jest  „kamieniem smoleńskim” pierwszym „pomnikiem” upamiętniającym tragedię.

Projektując całe założenie chcieliśmy by kompozycja ta dała wszystkim możliwość przeżycia dramatu dziesiątego kwietnia według własnych wewnętrznych wersji i interpretacji. Całość kompozycji ustawiona na osi padania promieni słonecznych w dniu i godzinie katastrofy. Takie usytuowanie pomnika oprócz podkreślenia momentu katastrofy daje dobrą ekspozycję zarówno ze ścieżek doprowadzających jak i przebiegających obok trasy. Wachlarz skrzydeł promieni podbudowano niskim, kamiennym cokołem, miejscem dla wiązanek kwiatów, wieńców i zniczy.

To sacrum tego pomnika.

 

Kolorystyka wachlarza i ściany nawiązuje do barw narodowych. Iluminacja nocna mocno podświetlająca wachlarz, a słabiej ścianę, eksponuje wszystkie dziewięćdziesiąt sześć ''skrzydło - promieni'', których kolor cortenu wywołuje efekt dziewięćdziesięciu sześciu płonących pochodni. Efekt ten będzie doskonale widoczny z daleka, zwłaszcza w porze jesieni, zimą i wczesną wiosną.

 

Materiały:

 

Ściana zamykająca z białego betonu architektonicznego.

Fryz kamienny z białego kamienia szlachetnego.

Posadzka pomnika z szarego płomieniowanego granitu.

Cokół pomnika z polerowanego szarego  granitu.

Wachlarz ''skrzydło - promieni'' ze stali  ''corten''.

Ścieżki doprowadzające żwirowe.