July 16, 2024, 6:14 pm
Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. F Krygiera w Szczecinie

czytaj>>

 


IDEA

Analizując stan obecny stadionu Pogoni Szczecin trudno nie zauważyć dwóch przeciwstawnych cech: pięknego położenia amfiteatru trybun wynikającego z naturalnego ukształtowania terenu oraz chaosu przypadkowej zabudowy i urządzeń terenowych narastających w czasie. Projektowana rozbudowa winna wprowadzić ład i wzmocnić naturalne walory obiektu. Projektując staraliśmy się przekryć stadion taką formą która najlepiej zrealizuje te założenia, nie będzie ingerowała w istniejące konstrukcje i urządzenia, oraz zapewni niskie koszty realizacji. Nietypowy układ trybun z otwarciem w kierunku wschodnim dawał możliwość przekrycia w niekonwencjonalny sposób.

Forma namiotu kryjącego podkowę trybun doskonale spełnia wszystkie te warunki.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Obsługę komunikacyjną oparto o istniejący układ ulic i wjazdów na teren stadionu. Wjazd od ulicy Witkiewicza poszerzono i dodano zjazd by ruch mógł się odbywać jednokierunkowo, czyli bezkolizyjnie. Zaprojektowano trzy zespoły parkingowe; dwa terenowe na poziomie korony stadionu dostępne z ulic: Witkiewicza i Karłowicza oraz parking dla Vip, prasy, obsługi i zawodników przy głównym wjeździe od ulicy Twardowskiego. W następnym etapie w tym miejscu proponujemy zrealizowanie parkingu wielopoziomowego. Zaprojektowano także dwa parkingi specjalne; parking na 10 autobusów dla gości połączony z placem
i sektorem widowni dla nich oraz parking dla karetek, policji i wozów transmisyjnych po wschodniej stronie płyty boiska. W sumie na wszystkich parkingach w pierwszym etapie zaprojektowano 812 miejsc parkingowych. Parking dla VIP, prasy i obsługi połączono
z budynkiem głównym ciągiem i dojazdem nie kolidującym z innymi trasami. Bezkolizyjne dojście do stadionu z peronu kolejowego poprowadzono napowietrzną kładką pieszą wprost z peronu na poziom korony stadionu. Takie poprowadzenie kładki czyni z niej doskonałą platformę widokową na stadion i na miasto, co przyczyni się do tego, że będzie ona użytkowana nie tylko podczas imprez stadionowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wokół stadionu pomiędzy zespołami parkingów a trybunami zaprojektowano place z których kibice przez punkty kontroli biletów wchodzą bezpośrednio do swoich stref i sektorów. Utrzymano istniejące boiska treningowe wraz z sugerowanym w odpowiedzi na pytania. Parking wielopoziomowy zlokalizowano w najdogodniejszym dla niego miejscu czyli przy głównym wjeździe od ulicy Twardowskiego. Istniejący w tym miejscu skatepark przeniesiono w południowo - wschodnią część działki. Nowa lokalizacja skateparku w miejsce dawnego basenu w bezpośrednim sąsiedztwie bogato ukształtowanego terenu daje szansę wzbogacenia oferty sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży np. o park linowy. By teren ten mógł działać niezależnie od stadionu zaprojektowano odrębny parking z niezależnym wjazdem od ulicy Twardowskiego. Istniejące wejścia i wjazdy po modernizacji zwłaszcza wizualnej nadal będą pełniły swoją rolę.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Bryła starego budynku praktycznie nienaruszona zostaje obudowana „ramą” nowego budynku. Tak połączone funkcjonalnie bryły tworzą spójny funkcjonalnie układ. Obsługę komunikacyjną budynku zapewniają 3 klatki schodowe – środkowa – istniejąca (tylko do poziomu +1) oraz dwie skrajne łączące poziomy od „0” do „+3”

Pod nową trybuną na poziomie „0” (poziom płyty boiska) zlokalizowano zespół szatni juniorów, punkt medyczny (dostępne z obu klatek schodowych, z możliwością bezpośredniego wyjścia na płytę boiska) oraz pomieszczenia techniczne (magazyny, stanowiska garażowe) dostępne zarówno z głównego hallu jak i przez bramą garażową
z zewnątrz budynku ze strefy obsługi stadionu (możliwość wjazdu także dla karetki). Pod częścią trybun pozostawiono 475 m² powierzchni jako rezerwę, w której w przyszłości będzie można zlokalizować szatnie zawodników wraz z zapleczem i zespół odnowy biologicznej, co w przyszłości wpłynie na podniesienie kategorii stadionu.

Na poziomie „1” (korelującym z parterem istniejącego budynku VIP) zlokalizowano foyer, bar i toalety dla VIP-ów (w części centralnej) oraz w skrajnych częściach – foyer, bary i zespoły toalet dla rodzin (po stronie zachodniej) i dla kibiców drużyny gości (po stronie wschodniej ). Z tych 3 foyer można dostać się bezpośrednio do odpowiednich sektorów na trybunach.
Na poziomie „1”czyli na poziomie wejścia do budynku umieszczono również „fanshop” (dostępny bezpośrednio z zewnątrz) salę pamięci, salę konferencyjną i część biurowych pokoi klubowych.

Poziom „2” jest przeznaczony wyłącznie dla Super VIP-ów oraz przedstawicieli mediów. Każda z tych grup ma zapewnione wejście niezależną klatką schodową, a także swoje zaplecze gastronomiczne, sanitarne, oraz bezpośredni widok i wyjście na trybunę honorową (VIP) i prasową (media).

Najwyższy „3” poziom to: loże VIP/„skyboxy”, sekretariat i pokój prezesa MKS Pogoń Szczecin, pomieszczenia kierownika obiektu, centrum obsługi (spiker, nagłośnieniowiec, oświetleniowiec) dowodzenia i monitoringu oraz stanowiska dla kamerzystów
i komentatorów prasowych (wszystkie z doskonałym widokiem na płytę boiska). Na tym piętrze umieszczono także klubowe pomieszczenia biurowe.

Trybuna istniejąca została wyposażona w zespoły sanitarne i gastronomiczne oraz kasy zlokalizowane na koronie stadionu połączone wspólnym zadaszeniem. Pomiędzy tymi budynkami umieszczono ogrodzenie i kontrolowane wejścia do sektorów.

Wszystkie trybuny mieszczą 19038 miejsc.

OŚWIETLENIE

Zaprojektowano oświetlenie oparte głównie na czterech zespołach reflektorów zlokalizowanych bezpośrednio nad płytą boiska tuż przy jej narożnikach na wysokości 38 metrów nad jej poziomem ( 71 m n.p.m.) Projektowane oświetlenie zapewnia 2000 lux strumienia świetlnego na całej powierzchni płyty boiska. Dodatkowo przewiduje się zespoły reflektorów podwieszone do wewnętrznego obrzeża przekrycia w celu poprawienia warunków oświetlenia dla transmisji telewizyjnej, jak również pod przekryciem zlokalizowano oświetlenie trybun i korony stadionu. Dla potanienia kosztów proponuje się wykorzystanie obecnych reflektorów. Przewidziano również oświetlenie iluminujące obiekt
z zewnątrz zlokalizowane na głównych łukach przekrycia, które przy zastosowaniu ledowych źródeł światła powinno być tanie w eksploatacji a dawać zamierzony efekt po zmierzchu na co dzień. Oczywiście pełna iluminacja obiektu podczas imprez nocnych przy włączonych pełnym oświetleniu da efekt imponujący.

POKRYCIE ZADASZENIA I ODWODNIENIE

Do pokrycia konstrukcji zadaszenia wybrano najlepszy nowoczesny materiał - membranę. Materiał który cechuje niewielki ciężar, łatwy montaż, częściowe przepuszczanie światła słonecznego oraz wysoka odporność i trwałość w eksploatacji. Wyjątkowa gładkość membrany przy odpowiednim kącie nachylenia sprawia że nie utrzymuje ona zanieczyszczeń jak i śniegu. W pokryciu zaprojektowano asymetryczny pas membrany przeźroczystej by zapewnić właściwe doświetlenie murawy boiska światłem słonecznym.

KONSTRUKCJA ZADASZENIA

Dla namiotowej formy przekrycia zaprojektowano ustrój łukowo-cięgnowy wsparty na trzech stalowych łukach, spięty pętlą wokół płyty boiska i ustabilizowany zewnętrznymi odciągami wokół korony stadionu. Cztery punkty oparcia i cztery punkty zakotwienia to jedyny kontakt całej konstrukcji z podłożem .

Konstrukcja ta oparta jest na zasadzie, że siły rozporu z łuków równoważone są napięciem cięgien zewnętrznych i pętli wewnętrznej. Przegubowe oparcie łuków zapewnia konstrukcji elastyczność w zmiennych warunkach temperaturowych i obciążeń wiatrem i śniegiem.

Lekkość tej konstrukcji wynikająca z przyjętego schematu statycznego daje niesamowity efekt wizualny i zapewnia niskie koszty realizacji.

KONSTRUKCJA NOWEJ TRYBUNY I BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

Konstrukcja nowej trybuny jak i nowego budynku żelbetowa monolityczna wylewana za wyjątkiem ostatniej kondygnacji nadwieszonej nad budynkiem istniejącym która jest przestrzenną konstrukcją stalową.

ZIELEŃ

Projekt zakłada utrzymanie zieleni istniejącej plus nasadzenia zwłaszcza przy nowych zespołach parkingów na poziomie korony stadionu.

ETAPOWANIE INWESTYCJI

Zakłada się realizację inwestycji przy ciągłym funkcjonowaniu stadionu, oczywiście w trakcie realizacji inwestycji będą wyłączane pewne części widowni i otoczenia ale tylko
w minimalnym i niezbędnym zakresie. Na taką realizację pozwala przyjęta forma zadaszenia. Pierwszym etapem będzie rozebranie istniejącej trybuny północnej i zrealizowanie nowej wraz z nowym budynkiem wielofunkcyjnym, także w tym etapie można zrealizować zespoły sanitarne i gastronomiczne wraz z ogrodzeniem na koronie stadionu. Następnym etapem będzie realizacja fundamentów pod konstrukcję zadaszenia i ustawienie stalowych łuków
na tymczasowych podporach. Po wykonaniu siatki cięgien linowych i ich naprężeniu podpory zostaną usunięte. Do tego czasu stadion będzie funkcjonował z obecnym oświetleniem. Przed założeniem powłoki membranowej należy zrealizować oświetlenie docelowe. Ostatnim etapem jest pokrycie konstrukcji membraną. Oczywiście realizacje parkingów można przeprowadzić w każdym dogodnym dla inwestora momencie.