July 16, 2024, 5:28 pm
Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Wyróżnienie honorowe I stopnia

czytaj>>

 

 

IDEA

Budynek Sądu Apelacyjnego wpisuje się w kontekst istniejącej zabudowy, nawiązuje charakterem do budynków sądowych położonych przy ulicy Hejmowskiego. Sąd Apelacyjny jako instancja wyższa wymaga specjalnego potraktowania. By to zapewnić sięgnęliśmy do dobrych polskich wzorców. Klasyczne, palladiańskie relacje przestrzeni zewnętrznej i wewnętrznej, dziedziniec jako przestrzeń pośrednia. Przestrzeń spokoju i wyciszenia pomiędzy ulicą a wnętrzem.

FORMA

Obiekt został ukształtowany jako prostopadłościan z wewnętrznym dziedzińcem i wyciętymi narożnikami. Trój-skrzydłowe rzuty trzech pierwszych kondygnacji zaprojektowano na planie odwróconej litery U, a rzut ostatniej zamknięto łącznikiem. Łącznik podparto kolumnadą, która we frontowej elewacji utworzyła bramę do wewnętrznego dziedzińca. Tak ukształtowana mocno przeszklona bryłą łączy w sobie elementy zarówno monumentalizmu jak i lekkości. Dzięki "wycięciu" narożników budynku wewnętrzne korytarze zyskały doświetlenie.

Środkowa część elewacji wraz z kolumnadą usytuowana jest w obowiązującej linii zabudowy,
a cofnięte względem niej boczne partie nie stanowią więcej niż dopuszczalne 30% długości całej elewacji.

Dziedziniec ożywia naturalny element, jakim jest wspaniały platan, wyrastający z żelbetowej "donicy" wydzielonej z powierzchni garażu znajdującego sie pod całym dziedzińcem i budynkiem na poziomie -1. Drzewo umieszczone jest w takim miejscu, aby łapać naturalne światło słoneczne. Będzie pielęgnowane zgodnie ze sztuką bonsai, tak aby nie przekraczać pożądanych wymiarów.

Jednorodność i symetria budynku zostały delikatnie przełamane poprzez podwyższenie znajdującej się na 3 piętrze sali konferencyjnej. Dodany w zachodniej części korpusu budynku świetlik mieści w sobie niezbędną wysokość rozległego pomieszczenia sali. Takie rozwiązanie zapewnia naturalne oświetlenie sali.

Hall Główny zaprojektowano jako przestrzeń otwartą przez dwie pierwsze kondygnacje. Wraz z przyległymi pomieszczeniami stanowi przestrzeń ogólnodostępną. Na parterze zaprojektowano: sale rozpraw (Wydział II Karny), kasę, biuro podawcze z pokojem obsługi interesanta, szatnię i toalety dla interesantów (sala rozpraw sądu dyscyplinarnego - Wydziału IV Wizytacji - dostępne są z poczekalni w strefie ograniczonego dostępu); oraz na 1 piętrze - sale ropraw Wydziału I Cywilnego, Wydziału III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałe pomieszczenia na parterze i 1 piętrze (sekteratriaty wydziałów a także Oddziały: Finansowy, Gospodarczy, Kadr i Kontorli) należą już do strefy ograniczonego dostępu i znajdują się w bocznych skrzydłach budynku. Ponadto zastosowano podwójny "obieg komunikacyjny" – każda sala rozpraw dostępna jest dla widzów z hallu glównego oraz od strony strefy "ograniczonego dostępu" – są to dojścia do sal rozpraw dla sędziów przez pokoje narad.

Na kolejnych piętrach nastepuje również "stopniowanie" dostępności pomieszczeń. Pomieszczenia przylegające do hallu w części centralnej budynku stanowią strefę ograniczonego dostępu (poziom +2: Oddział Administracyjny i Informatyczny, Sekcja ds. Szkolenia Aplikantów, Zespół ds. Analiz i Organizacji Pracy, oraz na poziomie +3: Sale Konferencyjne i Oddział Inwestycyjno – Remontowy). Pokoje sędziów i asystentów sędziego (odpowiednie dla poszczególnych wydziałów) oraz pokoje gościnne zostały wydzielone w skrzydłach bocznych budynku (na 2 i 3 poziomie) jako strefa bezpieczna. Kierownictwo sądu zaplanowano na 3 piętrze, w strefie bezpiecznej. Pokoje Prezesa
i Dyrekcji posiadają widok na plac przedwejściowy i znajdują się w "łączniku" Dodatkowo na poziomie +2 oddzielonym korytarzem można dostać się do kancelarii tajnej i archiwum zakładowego (strefa bez możliwości dostępu osób postronnych).

Zaprojektowano 2 kondygnajce podziemne. Na poziomie -1 znajduje sie garaż dla pracowników sądu, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wydzielono tu równiez stefę bezpieczną, gdzie zaplanowano pomieszczenia dla zatrzymanych wraz z przedsionkiem konwoju i garażem dla więźniarek, połączone bezpośrednio z salami rozpraw Wydziąłu II Karnego niezależną klatką schodową.

Poziom -2 znajduje się tylko pod częścią centralną budynku i stanowi w całości strefę bez możliwości dostępu osób postronnych. Umieszczono w niej archiwum zakładowe 2, pomieszczenie UPS, serwera i centrali telefonicznej oraz magazyny.

Komunikację pionową w budynku zapewniają klatki schodowe i windy.

Otwarta reprezentacyjna klatka schodowa znajdująca się w strefie ogólnodostepnej hallu wejściowego łączy tylko 2 pierwsze kondygnacje i przeznaczona jest głównie dla widzów i świadków udających się na sale rozpraw, oraz interesantów korzystających z sekretariatów wydziałów. W strefie ogólnodostępnej umieszczono również windę, która w razie potrzeby może także zawieźć interesantów na 2 i 3 piętro do oddziałów sądu i do sal konferencyjnych.

Druga klatka to wspomniana już klatka służąca doprowadzeniu zatrzymanych, łączy poziomy -1 i 0

Pozostałe 3 klatki znajdują się w strefie bezpiecznej i przeznaczone są jedynie dla pracowników. Jedna – w centralnej częsci – przy hallu głównym, oddzielona jednak buforem z kontrolą dostępu - obsługuje wszystkie kondygnacje. Druga łączy wszytkie kondygncje naziemne z garażem (ze szczególnym przeznaczeniem dla kierownictwa sądu, posiadająca dodatkowo drugą windę). Trzecia klatka łączy poziomy od 0 do +2.

KOMUNIKACJA

Obsługę komunikacyjną zapewnia wjazd z ulicy Hejmowskiego. Na terenie samej działki zaprojektowano drogę pożarową prowadzącą wzdłuż wschodniej elewacji budynku na parking zewnętrzny i plac manewrowy. Zaprojektowano dwa parkingi na terenie: pierwszy ogólnodostępny przed budynkiem (w północnej części działki ) - na 13 miejsc postojowych dla interesantów (w tym 3 dla niepełnosprawnych); oraz drugi w południowej części działki - na zapleczu budynku w strefie ograniczonego dostępu, usytuowany na terenie obniżonym względem poziomu parteru (poziom -1) – gdzie przewidziano 11 miejsc postojowych dla pracowników, 2 miejsca dla pojazdów konwoju oraz wjazdy do garażu podziemnego.

Działka będzie ogrodzona z pełną kontrolą dostępu, a dziedziniec wewnętrzny może również być zamknięty ogrodzeniem w linii elewacji otwieranym w czasie funkcjonowania sądu..

Cały budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

KONSTRUKCJA

Budynek zaprojektowano jako czterokondygnacyjny, podpiwniczony w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, wylewanej. Schemat konstrukcyjny stanowią słupy i stropy usztywnione tarczami ścian szczytowych i klatek schodowych. Jedynie konstrukcja zadaszenia nad salą konferencyją jest stalowa. Posadowienie budynku bezpośrednio na płycie fundamentowej.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Założeniem projektowym jest stosowanie materiałów naturalnych, trwałych, w cenach średnich, dających dobry efekt użytkowy i wizualny.

Zaprojektowano elewacje, w których wykorzystano okładzinę kamienną i szkło w stolarce aluminiowej. Posadzki dziedzińca i placu wejściowego kamienne.

Wykończenie wnętrz według wymogów klienta przy założeniu jak wyżej.

ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE

Budynek będzie wyposażony w instalacje:

 • ogrzewania,

 • wentylacyjną,

 • klimatyzacyjną,

 • wod-kan,

 • wody szarej,

 • elektryczną,

 • teletechniczną,

 • teleinformatyczną,

 • odgromową,

 a także systemy zabezpieczające ochronne:

 • przeciwpożarowy (SAP)

 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

 • antywłamaniowy

 • antynapadowy

 • kontroli dostępu

 • kontroli wchodzących (bramki do wykrywania metalu)