July 16, 2024, 4:40 pm
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach

I nagroda

 

 

 

 

IDEA


Głównym założeniem było stworzenie budynku o charakterystycznej i monumentalnej formie, harmonizującej z istniejącym otoczeniem dopełniającej zespół istniejących budynków, ukształtowanie prostego i czytelnego układu funkcjonalnego, przy czym punktem wyjścia były następujące warunki:

  • Sale rozpraw mają zapewnione światło dzienne

  • Sale rozpraw mają zapewniony bezpośredni i rozdzielony dostęp dla sędziów, świadków i doprowadzanych aresztantów.

  • Strefa ogólnodostępna oraz strefa ograniczonego dostępu (przeznaczona dla pracowników sądu) są naturalnie oddzielone.

  • Holl przed salami rozpraw, oraz główny holl wejściowy na parterze mają charakter reprezentacyjny oraz zapewnione naturalne doświetlenie.


UKSZTAŁTOWANIE BRYŁY


Po przyjęciu powyższych założeń, oraz po przestudiowaniu możliwości lokalizacji obiektu na działce, nadano budynkowi formę smukłego prostopadłościanu na planie zbliżonym do kwadratu. Zaprojektowano 9 kondygnacji naziemnych (poziomy od ±0 do +8), jedną częściowo zagłębioną (-1) oraz jedną podziemną (-2).

Między nowym, a istniejącym budynkiem zaplanowano łącznik. Współgrając ze zdecydowanym podcięciem głównej bryły od frontu, tworzy on reprezentacyjne i monumentalne wejście do budynku.

Ze względu na dużą różnicę terenu w obrębie działki, po wschodniej i południowej stronie obiektu przewidziano dwupoziomowy otwarty parking. Jego górna płyta wizualnie stanowi swego rodzaju „bazę” i podkreśla monumentalność budynku, a płyta dolna usytuowana jest na poziomie terenu. Inne korzyści z tak ukształtowanej przestrzeni to: zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych, a także możliwość naturalnego dzielenia terenu wokół budynku na strefy i stopniowe ograniczanie dostępu do nich. Na poziomie -1 tworzy się „fosa” otaczająca niemal cały budynek (strefa bezpieczeństwa bezpośrednio wokół budynku). Jedyne ogólnodostępne wejście do budynku znajduje się od strony północnej, na poziomie ±0 (z reprezentacyjnego placu przedwejściowego).

Budynek przepruto poprzez wszystkie naziemne kondygnacje wewnętrznym atrium. Od parteru do poziomu +4 ma ono formę wcinającej się od góry szklanej „tuby”, zapewnia ona doświetlenie holli przed salami rozpraw oraz hollu wejściowego na parterze. Na wyższych kondygnacjach wycięcie tworzy półotwarte prostokątne atrium z okazałym tarasem widokowo – rekreacyjnym od strony południowej.

Elewację zaprojektowano z dominacją elementów pionowych pełniących jednocześnie konstrukcję nośną. Od strony południowej ustawiono je prostopadle do ściany ograniczając nadmierne nasłonecznienie pomieszczeń, a od północy (od strony al. Górnośląskiej) stanowią naturalną ochronę przed hałasem. Na elewacjach wschodniej i zachodniej ustawiono je równolegle do ściany.

Przeszklone klatki schodowe przylegające do elewacji wysmuklają budynek, a rytm pionowych elementów nadaje budynkowi szlachetności i powagi.